Fathul Mu'in Episode Empat


ومحمد:
Utawi Muhammad, iku
علم :
isim alam 
منقول:
Kang den pindah 
 من اسم المفعول:
Saking isim maf'ul 
 المضعف :
Kanh den tasydidi ain fi'ili 

موضوع :
Kang den deleh 

 لمن 
Marang wong
كثرت :
Kang akeh, opo
خصاله:
Tingkahi man

 الحميدة:
Kang den puji opo khishol

 سمى:
Den arani 

 به:
Kelawan jeneng Muhammad, sopo
 نبينا 
Nabi kito 
صلى 
Mugi mugi nambahi rohmat ta'dzim, sopo
الله:
Allah 
 عليه :
ingatasi nabi 
واله :
Lan piro-piro keluargane nabi 

وسلم:
Lan mugi2 nambahi keselamatan sopo Allah ingatase nabi lan alihu 
 بإلهام:
Kelawan ilham 

 من الله :
Saking Allah 

لجده.:
Maring embahi nabi 

والرسول :
Utawi rosul
من البشر:
Saking manungso, iku
 ذكر :
wong lanang 
حر، 
Kang merdeko 

أوحى:
Kang den paringi wahyu, sopo
 إليه :
Wong lanang 

بشرع:
Kelawan syariat

 وأمر:
Lan kang den perintah sopo wong lanang mau

 بتبليغه :
Kelawan neka' ake Syar'in

وإن لم يكن:
Senajan ora ono, iku
له :
Keduwe wong lanang mau, opi
كتاب :
kitab 
ولا نسخ :
Lan ora ono iku keduwe wong lanang mau opo telodone kitab 

كيوشع :
Koyok nabi yusya'
عليه  :
Mugo iku tetep ingatasi yusya'
السلام :
Utawi salam 

فإن لم يؤمر: 
Moko lamun ora den perintah sopo wong lanang

بالتبليغ :
Kelawan nekka' ake marang wong liyo 
فنبي: 
Moko utawi wong lanang mau iku diarani nabi  
والرسول:
Utawi rosul (utusan), iku
 أفضل:
Luwih utomo 
من النبي :
ketimbang nabi 
إجماعا:
Khalih sepakati ulama 

وصح: 
Lan sah, opo
خبر:
cerito, nyatane
 أن عدد الانبياء:
Setuhuni wilangani piro-piro nabi
عليهم : 
Mugo iku ingatasi أنبياء 

الصلاة
Utawi tambahe rohmatbta'dzim
 والسلام 
Lan salam, iku
مائة ألف 
Satus ewu
وأربعة 
Lan papat
وعشرون 
La rong puluh, apane
ألفا
Ewune
وأن عدد الرسل
Lan setuhuni wilangani piro-piro utusan, iku
ثلثمائة 
Telung atus
وخمسة عشر
Lan limolas 

(وعلى آله)
Lan mugo ingatasi  piro-piro keluargani nabi 

 أي أقاربه: 
Tegese piro-piro kerabate nabi 

المؤمنين:
Piro-piro wong kang podo iman 

من بني هاشم: 
Kang saking piro-piro anak putu hasyim 

والمطلب:
Lan bani mutollib 

وقيل : 
Lan den ucapake, opo :
هم
Utawi keluargane nabi, iku
كل مؤمن:
Saben saben wong mu'min 

أي في مقام الدعاء 
Tegese ingdalem panggonan dungo 

ونحوه :
Lan sepadane dungo 

واختير:
Lam den pilih opo qil

لخبر : 
Krono wujude hadits 
ضعيف:
Kanh apes opo khobar
 فيه : 
Ingdalem pengucap هم كل مؤمن 

وجزم:
Lan netepake / mantep 
 به:
Kelawan qill, sopo
 النووي:
Imam nawawi

في شرح  مسلم:
Ingdalem kitab syarah imam muslim 

(وصحبه) 
Lan piro-piro sahabati nabi 
وهو :
Utawi lafadz shohbihi, iku

اسم جمع :
Isim jamak
لصاحب: 
Keduwe lafadz shohib

بمعنى الصحابي
Kelawan nganggu ma'na lafadz shohabiy
وهو: 
Utawi ma'nani shohabiy, iku
من:
Wong 
اجتمع: 
Kang kumpul sopo wong 
مؤمنا : 
Khalih iman sopo man

بنبينا:
Kelawan nabi kito 
 صلى الله عليه واله وسلم
ولو : 
Senajan ono sopo man, iku
أعمى:
wuto 
وغير مميز:
Lan durung pinter 

(الفائزين :
Kang Podo bejo 

برضا الله) :
Kelawan merkoleh ridoni Allah 

تعالى: 
Khalih moho luhur sopo Allah

صفة:
Utawi lafadz Alfaizina biridhollahi iku dadi sifat
 لمن
Keduwe wong
 ذكر:
Kang wus den tutur sopo man

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 

Muhammad adalah isim alam منقول 
yang semula adalah isim maf'ul yang bertasydid ain fi'olnya yang buat nama untuk orang-orang yang banyak kebaikan nya.
nabi kita di beri nama muhammad  sebab ilham dr alloh kepada kakeknya.
 rosul:adalah seorang laki laki yang merdeka  yang mendapatkan wahyu syari'at dan diperintah untuk di sampaikan pada orang lain sekalipun dia tidak beri kitab(tidak mempunyai kitab)atau sadurannya sprti nabi يوشع عليه السلام. 
apabila tidak di perintahkan untuk di sampaikan pada orang lain maka di sebut nabi saja.

dan  ada kabar yang sah(sohih) bahwasanya banyak nya nabi عليهم الصلاة والسلام sebanyak 124000 
dan banyaknya utusan عليهم الصلاة والسلام  sebanyak 315.
dan semoga sholawat dan salam juga di limpahkan  kepada semua keluarga nabi.
keluarga:adalah keturunan dari hasyim dan mottollib yang Sama-sama beriman.
Dan di katakan pula yang di maksud keluarga beliau adalah semua orang-orang yang beriman.
Dan pendapat ini  yang terpilih karna adanya hadits doif yang menjelaskan bahwa keluarga beliau tersebut adalah orang-orang yang beriman.dan pendapat ini telah di tetapkan oleh imam nawawi ddlm syarah nya kitab nya imam muslim.
dan juga sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada para sahabatnya.
sahabat:adalah orang-orang yang pernah berkumpul dg beliau serta beriman kepada beliau sekalipun dalam keadaan buta dan masih belum tamyiz/pintar.

demikian dari saya sebagai khodam untuk menuliskan kajian muin bersama para asatidz wal-asatidzati gruop ini.
semoga kita semua  serta orang-orang dekat dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan manfaat dan barokah dari mushonnif serta ilmunya
آمين ١٠٠٠

Artikel Terkait
Fathul Mu'in Episode Tiga

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Fathul Mu'in Episode Empat"

Posting Komentar